22. juli-senteret

Hvordan snakke med barn om 22. juli

Last ned PDF her.

Her finner du råd og forslag til hvordan du kan snakke med barn om terrorangrepet 22. juli. Samtalen bør gi rom for å stille spørsmål og trygghet til å uttrykke følelser. Det er viktig å gi barn de riktige ordene for å kunne uttrykke seg. Spørsmålene bør besvares konkret og med fakta.

Samtalen bør begynne med en kartlegging av hva barnet vet fra før om temaet og hvor denne informasjonen kommer fra. Det er med utgangspunkt i denne forkunnskapen man bygger samtalen. Noen detaljer må eventuelt korrigeres, andre nyanseres eller utdypes. Forklar hva som skjedde, motivasjon for terrorangrepet og hvordan samfunnet reagerte. Bruk tid på å betrygge barnet ved å fortelle at hen er trygg og at terrorangrep er svært sjeldne i Norge.

Her finner du eksempler på formuleringer om terrorangrepet 22. juli beregnet på ulike alderstrinn.

Barnehagealder (4-6 år)

Det var en mann som het Anders Behring Breivik, som var uenig med og veldig sint på de som styrte i Norge. Han ville ikke at det skulle komme mennesker fra andre land for å bo i Norge, og han vil heller ikke at jenter skal gå på skole eller at kvinner skal jobbe. Han ville endre måten vi lever på. Istedenfor å forklare og bruke ordene sine så brukte han vold. Det er derfor vi kaller han en terrorist.

Først sprengte han en bombe der de som styrte Norge hadde kontor. Han hadde gjemt bomben i en bil. Han var uenig i hvordan de styrte landet og derfor ville han skremme, skade og drepe dem. Da bomben eksploderte ble mange drept og skadet.

Det er ikke bare voksne som er interessert i hvordan man styrer landet, også mange ungdommer og barn er interessert og engasjert i det. Etter at terroristen parkerte bilen med bomben i, dro han til en øy, som heter Utøya, der mange ungdommer var på sommerleir. Han hadde med seg våpen og skjøt mot dem som var på øya. Han gjorde det fordi han mente at de ville styre landet på samme måte som de som han var uenig med, når de ble voksne. Mange mennesker ble drept og skadet, og alle ble veldig redde.

Veldig mange i Norge ble lei seg og redde. Over hele Norge gikk folk i rosetog og la ned blomster for å vise kjærlighet til alle som hadde mistet noen og alle som hadde overlevd.

Terroristen ble satt i fengsel, og han ble dømt til å sitte der lenge, kanskje hele livet. Terrorangrep har ikke skjedd mange ganger i Norge, så da dette skjedde måtte de som passer på Norge snakke sammen om hva vi kunne gjøre for at sånne ting ikke skulle skje igjen.

Småskole (6-10 år)

Bruk den samme formuleringen som anbefalt til 4-6 åringer, men vær forberedt på spørsmål rundt hva terroristen var uenig i. Eksempel på formulering:

Terroristen parkerte bombebilen der politikere og statsministeren jobbet. Stedet heter Regjeringskvartalet. I 2011, var det Arbeiderpartiet som satt i regjering og styrte landet. Terroristen mente at det var Arbeiderpartiet sin feil at vi har flere kulturer og religioner i Norge. Han ville derfor skade og drepe de som styrte Norge for å få stoppet blant annet innvandringen til Norge. Terroristen likte ikke at det finnes en blanding av flere kulturer og han var redd for at andre kulturer og religioner kunne bytte ut og ta over den norske kulturen. Han så bare negative ting med at mennesker med ulike kulturer lever sammen. Han ønsket strenge lover for å kontrollere folk og begrense friheten til å leve livet som man ønsker. Han ville for eksempel ikke at kvinner skulle studere og jobbe, fordi han mente at det ville ødelegge samfunnet.

Mellomtrinn (10-13 år)

Avhengig av forkunnskap, vurder om barnet kan få forklaringen som er anbefalt til 6-10, eller om formuleringen som beskrevet under er mer egnet:

Terrorisme betyr at personer eller grupper bruker vold for å få oppmerksomhet rundt sine meninger og mål, krever noe fra de som bestemmer eller fordi de ønsker og prøver å overta makten i landet. En terrorist ønsker å skremme mennesker fra å leve et fritt liv. Det var dette Anders Behring Brevik ønsket å oppnå da han angrep Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Breivik mente at innvandrere, og særlig muslimer som innvandrer til Europa, hadde en plan om å ta over Europa og Norge, og innføre strenge religiøse regler. Han er redd for religionen Islam, fordi han tror at alle muslimer er terrorister, eller at de legger til rette for å ta over Europa. Denne typen fordommer kan man beskrive som en anti-islamistisk tankegang.

Breivik mente at politikere som slipper innvandrere, og spesielt muslimer, inn i landet er med på å ødelegge samfunnet, og at de har en hemmelig plan om å gjøre dette for at de selv skal få fordeler. Han angrep Arbeiderpartiet og deres ungdomsparti (AUF), fordi han mente at det var de som hadde lagt til rette for mest innvandring av alle partiene vi har i Norge. Han mente at ved å angripe dem så kunne han stoppe innvandringen.

Terroristen snakket med mange som delte denne tankegangen, som kan kalles en ideologi. De kommuniserte på forskjellige nettsteder. På internett fikk han mange nye ideer og det var flere som bekreftet og var enig i hatet mot Arbeiderpartiet, innvandrere, muslimer.

Breivik oppga flere grunner til terrorangrepet. I tillegg til at han var anti-islamistisk var han også anti-demokratisk. Det betyr at han mente at måten Norge ble styrt på, og at vi har et demokrati, ikke var riktig måte å leve på. Han var også anti-feministisk, fordi han mente at likestilling og like rettigheter mellom kvinner og menn var en trussel mot samfunnet.