22. juli-senteret

Elin

Elin har en lang historie fra Utøya som frivillig i Norsk Folkehjelp, og hadde tjeneste på AUFs sommerleir første gang i 1987. Den 22. juli 2011 var hun i Skolestua, hvor til sammen 47 mennesker søkte tilflukt fra terrorangrepet. Elin overlevde, men mistet en nær kollega.

Etter 22. juli har Elin fortsatt arbeidet for Norsk Folkehjelp – også tilbake på Utøya. Hun mener 22. juli bør minne oss om viktigheten av å fortsette å kjempe for rettferdighet og demokrati, og håper at de personlige historiene fra 22. juli kan bidra til å øke bevisstheten om det som skjedde og menneskene som ble rammet. I disse filmene forteller hun sin historie fra og om det som skjedde, om tiden etterpå, og hva hun håper vi kan lære av 22. juli.

Før 22. juli 2011

22. juli 2011

Etter 22. juli 2011

Filmene har ingen aldersgrense, men som utstillingen i 22. juli-senteret kan de inneholde sterke skildringer, og er derfor ikke anbefalt barn under 14 år. Dersom man som lærer eller foresatt likevel ønsker å vise dem for yngre aldersgrupper anbefaler vi at den voksne selv ser filmene på forhånd.

Alle deltakerne i disse filmene har samtykket til at materialet publiseres på 22. juli-senterets plattformer, benyttes i vår formidling, og er en del av læringsressurstilbudet for de som besøker våre nettsider.

Filmene er produsert og eies av 22. juli-senteret og beskyttes av opphavsretten. Videoavspilleren er tilpasset universell utforming (UU) og gir mulighet for nedlastning til privat bruk. Derimot er annen bruk, distribusjon og redigering av materialet uten tillatelse ulovlig i henhold til åndsverksloven.

Ønsker du å bidra? Les mer her.