22. juli-senteret

Om senteret

22. juli-senteret er et læringssenter, som skal balansere minne og kunnskap om 22. juli 2011. Gjennom pedagogisk virksomhet skal 22. juli-senteret drive kunnskapsformidling og undervisning om terroraksjonen og tilgrenset tematikk, for skoleverket og samfunnet generelt. Gjennom utvikling, undervisning og dokumentasjon av minne, læring og bearbeidelse av terroraksjonen, skal 22. juli-senteret bidra til økt kunnskap om betydningen av 22. juli, fundert i demokratiske verdier og medborgerskap.

22. juli-senteret er etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og driftes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon.