22. juli-senteret

Om senteret

22. juli-senteret skal formidle kunnskap om terrorangrepet i Regjeringskvartalet og på Utøya 22. juli 2011. Gjennom utstillinger, undervisning og dokumentasjon, vil 22. juli-senteret bidra til en historiebevisst forvaltning av minnet om terrorangrepet, for skoleverket og allmennheten. Senteret skal tilrettelegge for diskusjon og refleksjon om 22. juli 2011 og beslektet tematikk, i lys av historiske og samtidige, nasjonale og globale spørsmål. Gjennom undervisning som vektlegger elevmedvirkning, skal 22. juli-senteret bidra til å styrke elevers demokratiske ferdigheter og historiebevissthet, og bidra til at kunnskap om, årsaker til og konsekvenser av 22. juli 2011 formidles til nye generasjoner.

22. juli-senteret ble etablert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i 2015, og har vært underlagt Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon. Fra 1. juli 2019 er 22. juli-senteret underlagt Kunnskapsdepartementet.

 

22. juli-senteret i sine tidligere lokaler i Høyblokka.

22. juli-senteret åpnet dørene for publikum 22. juli 2015, fire år etter terrorangrepet i 2011. Senterets undervisningsprofil har blitt betydelig styrket i løpet av de fem årene som har gått og i dag er senteret et læringssenter med et tydelig samfunnsoppdrag.

På grunn av rehabiliteringen av Høyblokka måtte 22. juli-senteret stenge dørene for besøkende i Høyblokka 15. desember 2019.

27. juni 2020 åpnet 22. juli-senteret i midlertidige lokaler i Teatergata 10, i hjørnebygget vis-à-vis Helse- og omsorgsdepartementet. Bygget er en del av det større regjeringskvartalet, og et steinkast unna åstedet.

22. juli-senterets nye lokaler i Teatergata 10.

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby og formidlingsansvarlig i 22. juli-senteret Anne Talsnes ser på tidslinjen i den nye utstillingen i Teatergata 10.


 

  • «22. juli vekker debatt og sterke følelser. Vårt mål er at 22. juli-senteret skal bli et sted for refleksjon og læring. Som samfunn er vi nødt å minne oss selv på tragedien – for å unngå at den rammer oss igjen.»                                                                                                                                                                                    Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner Åpningstale i 22. juli-senteret, 22.07.2015

  •    

  •    

  • «Opplegget var veldig bra. Utstillingen er sterk og god, og det var sterke fortellinger fra vitnene som gjorde inntrykk på elevene. En fin gruppeoppgave som alle kan delta på, og som også gjør dem bevisst på kilder og kildebruk.»                                                                                                                                                          Lærer, februar 2019.