22. juli-senteret

Hva skal vi lære bort om 22. juli?

Her finner du en nedlastbar versjon av gruppeoppgaven som gjennomføres i vårt undervisningsopplegg «Hva skal vi lære bort om 22. juli?». I tillegg til å forklare og gå gjennom selve oppgaven, gir PDF-versjonen både informasjon om oppgavens faglige utgangspunkt, formål, og tips til forarbeid. Den presenterer også konkrete eksempler på innganger til diskusjon og refleksjon underveis i gjennomføringen. Denne læringsressursen er særlig rettet mot lærere som ikke har anledning til å ta med elever til et besøk i 22. juli-senteret.

Om oppgaven:

Gjennom gruppearbeid med kilder og kuratering av egne utstillinger, gis elevene inngangsporter til å drøfte hvilke fortellinger som er viktige, og hvilke samtaler som må tas om 22. juli 2011 i årene som kommer.

22. juli-senteret inviterer elevene inn i ordskiftet: Hvordan vil dagens skoleelever at historien om 22. juli skal fortelles?

  • Tema: Historiebevissthet, minnekultur og demokratisk medborgerskap
  • Tidsbruk: 2x 45 minutter
  • Anbefalt målgruppe: 9. trinn – VG3

Oppgaven er fleksibel, og kan enkelt tilpasses ulike klassetrinn og elevgrupper. Se den gjerne som et utgangspunkt heller enn en fasit, og lag din egen versjon.

Last ned PDF-versjonen av oppgaven Hva skal vi lære bort om 22. juli? her.

Les mer om undervisningsopplegget Hva skal vi lære bort om 22. juli? her.