22. juli-senteret

Hva skal vi lære bort om 22. juli?

NB! Dette undervisningstilbudet har blitt erstattet av undervisningsopplegget Samtalen om 22. juli. Det nye undervisningsopplegget er basert på Hva skal vi lære bort om 22. juli, men er tilpasset vår nye utstilling.

22. juli-senterets undervisningstilbud «Hva skal vi lære bort om 22. juli?» henvender seg til elever fra 9. trinn til Vg3, og tar utgangspunkt i at elevene selv både kan og bør være med på å bestemme hva som er viktig å lære, og lære bort om terrorangrepene.

Om undervisningstilbudet

  • 2,5 timers undervisning i 22. juli-senterets paviljong og utstilling
  • Gruppearbeid med kilder og kuratering av elevutstillinger
  • Plenumssamtale med utgangspunkt i elevenes egne utstillinger

Da 22. juli-senteret åpnet i 2015, husket en stor andel norske elever i ungdoms -og videregående skole terrorangrepene på Regjeringskvartalet og Utøya i 2011. De knyttet egne minner og opplevelser, både til angrepene og samfunnets respons på dem.

I den grad terrorangrepene er til stede i bevisstheten til dagens skoleelever, er de det i minkende grad som personlige minner, og i økende grad som del av et kollektivt minne som forvaltes og videreformidles mellom generasjoner.

Historien om terrorangrepene må fremover fortelles, forklares og settes inn i en større sammenheng, slik vi gjør med andre historiske hendelser. Historie er ikke uforanderlig og statisk. Historie er alltid noens fortelling, alltid gjenstand for forskyvning og forandring. Historien om 22. juli arves av norske skoleelever.

Hva skal dagens skoleelever lære om og av 22. juli?

Hva skal inn i lærebøker og på pensum?

Disse spørsmålene stilles i økende grad blant lærere, lærerutdannere, opinionsdannere og beslutningstakere.

Terroren i 2011 var et angrep på det norske demokratiet – og ikke minst på de unge deltakerne i det. De unge stemmene bør gis autoritet i forvaltningen av 22. julis kulturelle etterliv. Samtaler om terrorangrepene kan bidra til å styrke elevenes historiebevissthet, og fungere som innfallsvinkler til en mangfoldsfortelling som kan motvirke følelser av utenforskap og marginalisering.

Gjennom gruppearbeid med kilder og kuratering av egne utstillinger, gis elevene inngangsporter til å drøfte hvilke fortellinger som er viktige, og hvilke samtaler som må tas om 22. juli 2011 i årene som kommer. 22. juli-senteret inviterer elevene inn i ordskiftet: Hvordan vil dagens skoleelever at historien om 22. juli skal fortelles?

Nødvendige forberedelser

Vi anbefaler at skolene forbereder elevene godt før de besøker 22. juli-senteret. Elevene vil ha større utbytte av besøket hvis de har kjennskap til de faktiske hendelsene 22. juli 2011 på forhånd. Vi har utarbeidet en presentasjon som lærere kan ta i bruk til dette formålet. Presentasjonen inneholder et minimum av den forkunnskapen elevene bør ha før et besøk.